Wydawnictwo ODDK Wydawca fachowej literatury

Ośrodek Doradztwa o Doskonalenia Kadr

Wydawnictwo ODDK

Wydawnictwo ODDK, pełna nazwa Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, to gdańskie wydawnictwo założone w 1987 roku. Celem tego przedsiębiorstwa jest bieżące wspomaganie przedsiębiorstw i jednostek budżetowych w rozwiązywaniu ich problemów przez wydawanie i rozpowszechnianie specjalistycznej literatury oraz organizowane szkoleń. Wydawnictwo ODDK w swojej ofercie posiada łącznie ponad 3200 publikacji zawierających rozwiązania istotnych zagadnień w firmach, najnowsze i aktualne komentarze oraz aktualne interpretacje szybko zmieniających się przepisów prawa. Każdego roku Wydawnictwo ODDK wydaje ok 100 nowych lub uaktualnionych tytułów. Współpracuje z ponad 300 autorami-specjalistami.

Książki Wydawnictwa ODDK zawierają wzorce dokumentów, praktyczne podpowiedzi, ewidencje, instrukcje i programy pomocne w wykonywaniu obowiązków. Adresatami publikacji tego wydawnictwa są w szczególności księgowi, skarbnicy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, przedsiębiorcy, kadrowcy, kadra zarządzająca i inni specjaliści. Wydawnictwo ODDK posiada także jedną z najbardziej rozwiniętą ofertę na rynku skierowaną dla jednostek sfery budżetowej.
Najpopularniejszymi książkami wydawnictwa są w szczególności:
Plan kont z komentarzem Handel, produkcja, usługi autorstwa Jerzego Gierusza
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń autorstwa Rafała Nawrockiego
– Dokumentacja podatkowa cen transferowych autorstwa Marcina Jamrożego
– Kadry i płace Obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
– BHP w praktyce autorstwa Bogdana Rączkowskiego
– Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych autorstwa Marii Augustowskiej
– Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
– Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
i wiele innych publikacji z zakresu podatków, rachunkowości, finansów, kadr, BHP oraz książek dla budżetu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą publikacji Wydawnictwa ODDK w Internetowej Księgarni Ekonomiczno-Prawnicznej www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl