Rafał Nawrocki

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2020
Blog

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń. Fundacje i stowarzyszenia są to organizacje pozarządowe i w związku z tym powinny prowadzić księgi rachunkowych na ogólnych zasadach rachunkowości. Po wypełnieniu konkretnych warunków, fundacje i stowarzyszenia mogą nie stosować postanowień ustawy o rachunkowości. Wtedy prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów oraz kosztów. Ewidencja księgowa w stowarzyszeniach i fundacjach Stowarzyszenia...

Czytaj dalej ›