Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej autorstwa Ireny Majsterkiewicz

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wraz z wzorcowym planem kont z komentarzem, zasadami (polityką) rachunkowości oraz przykładami sprawozdań finansowych wraz z suplementem elektronicznym to książka, która na ponad 220 stronach omówi zasady i aspekty  rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, przybliży zarządzanie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz zaprezentuje wzory sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej. Stan prawny książki Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej to sierpień 2018 r. Opracowanie zawiera w szczególności: wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. technika i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – plan kont, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowym nośniku danych, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych, opis systemu przetwarzania danych w programie finansowo-księgowym, opis systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera), omówienie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym danych i zbiorów ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera;, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, wzorcowy plan kont wspólnoty mieszkaniowej z komentarzem do poszczególnych kont oraz wskazaniem typowych operacji ujmowanych na stronie Wn i Ma każdego konta, zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej (bilans, rachunek zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej, informacje dodatkowe).
Książka opatrzona jest specjalistycznym i fachowym komentarzem, któremu towarzyszy szereg wzorów ważnych dokumentów, które zawarto także w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, pozwalającym na zaimplementowanie proponowanych rozwiązań dla celów każdej wspólnoty mieszkaniowej.
Autorem książki Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej 2018 jest Pani Irena Majsterkiewicz – główna księgowa z wieloletnią praktyką zawodową i doświadczeniem na stanowiskach związanych z administracją, ekonomiką i finansami m.in. wspólnot mieszkaniowych.