Plan kont z komentarzem 2019 Jerzy Gierusz

plan kont z komentarzem 2019 handel produkcja usługi

Plan kont z komentarzem 2019

Plan kont z komentarzem 2019 autorstwa Jerzego Gierusza już w sprzedaży. Gdańskie wydawnictwo ODDK po raz kolejny wydało fachową publikację prezentującą komentarz 2019 do planu kont. Publikacja ta to zbiór praktycznej wiedzy w zakresie zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Tegoroczny obszerny komentarz do planu kont dla przedsiębiorstw zawiera przybliżenie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, opis operacji ewidencjonowanych na tych kontach
zasady systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania inwentaryzacji.

Plan kont z komentarzem 2019 Handel Produkacja Usługi to książka, któa w kompleksowy sposób prezentuje ujęcie niejednoznacznej tematyki oraz konkretne interpretacje. Są to na pewno atuty tej publikacji, docenione przez wielu osoajmujących się księgowością. Poprzednie wydania tej publikacji cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak praktyków (księgowych) oraz opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.

Plan kont – zmiany

Obecne wydanie książki to już jej 21 wznowienie. Książka uwzględnia dużo istotnych zmian w przepisach prawnych dla przedsiębiorstw spowodowanych w szczególności wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności VAT tzw. split payment, gdzie autorzy wychodząc naprzeciw potrzebom praktycznym zaproponowali utworzenie nowego konta syntetycznego 133 „Rachunek VAT-split payment”, wprowadzeniem nowych zasad rozliczania podatku dochodowego przy zakupie, użytkowaniu i sprzedaży samochodów (w szczególności umów leasingu), wieloma zmianami w ustawach podatkowych, regulacjami KSR nr 11 „Środki trwałe”, wprowadzeniem obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej w strukturze i formacie określonych przez Ministerstwo Finansów.

Autorami książki Plan kont z komentarzem 2019 Handel Produkcja Usługi są prof. dr hab. Jerzy Gierusz – wieloletni kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków UG, wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Specjalizuje się w zagadnieniach sprawozdawczości finansowej i rachunku kosztów oraz Katarzyna Koleśnik – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca na szkoleniach dla specjalistów.