Plan kont z komentarzem 2018 autorstwa Jerzego Gierusza

Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem 2018

Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi wydawnictwa ODDK to książka zawierająca komplet informacji na temat obrazowania i ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych występujących w firmach zajmujących się handlem, produkcją i świadczeniem usług. Niniejsze wydanie książki Plan kont z komentarzem 2018 to już 20 wydanie książki.

Prezentowana książka to obszerny komentarz do planów kont, który w szczególności omawia zasady funkcjonowania kont syntetycznych, zawiera charakterystykę operacji gospodarczych zapisywanych na tych kontach, prezentuje założenia systemu rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie z przybliżeniem także zasad tworzenia polityki rachunkowości w firmie, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Publikacja w sposób kompleksowy omawia tą skomplikowaną tematykę oraz przedstawia jednoznaczne interpretacje. Stan prawny książki to 1 stycznia 2018 r. Uwzględnia on zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, opisuje wprowadzany od 1 stycznia 2018 r. MSSF nr 15 „Przychody z umów z klientami”, który zastąpił regulacje zawarte w MSR nr 18 „Przychody” oraz MSR nr 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wprowadzany od 1 stycznia 2018 r. MSSF nr 9 „Instrumenty finansowe”, który zastąpił regulacje zawarte w MSR nr 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”.

Autorem książki jest wybitny znawca tematyki prof. dr hab. Jerzy Gierusz – kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Autor specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach sprawozdawczości finansowej i rachunku kosztów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą publikacji autorstwa Jerzego Gierusza w Internetowej Księgarni Ekonomiczno-Prawnicznej www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl oraz do innych publikacji poświęconych tematyce planów kont.