Blog

plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi
Blog

Plan kont z komentarzem 2020 Jerzy Gierusz

Plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi Plan kont z komentarzem 2020 autorstwa Jerzego Gierusza to opracowanie oparte na przepisach ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Książka ułatwi prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach gospodarczych niezależnie od formy ich własności i struktury organizacyjnej. Różnice w ewidencji, jakie występują pomiędzy podmiotami, a na które starano...

Czytaj dalej ›

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2020
Blog

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń. Fundacje i stowarzyszenia są to organizacje pozarządowe i w związku z tym powinny prowadzić księgi rachunkowych na ogólnych zasadach rachunkowości. Po wypełnieniu konkretnych warunków, fundacje i stowarzyszenia mogą nie stosować postanowień ustawy o rachunkowości. Wtedy prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów oraz kosztów. Ewidencja księgowa w stowarzyszeniach i fundacjach Stowarzyszenia...

Czytaj dalej ›

plan kont z komentarzem 2019 handel produkcja usługi
Blog

Plan kont z komentarzem 2019 Jerzy Gierusz

Plan kont z komentarzem 2019 Plan kont z komentarzem 2019 autorstwa Jerzego Gierusza już w sprzedaży. Gdańskie wydawnictwo ODDK po raz kolejny wydało fachową publikację prezentującą komentarz 2019 do planu kont. Publikacja ta to zbiór praktycznej wiedzy w zakresie zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Tegoroczny obszerny komentarz do planu kont dla przedsiębiorstw zawiera...

Czytaj dalej ›

Blog

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej autorstwa Ireny Majsterkiewicz

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wraz z wzorcowym planem kont z komentarzem, zasadami (polityką) rachunkowości oraz przykładami sprawozdań finansowych wraz z suplementem elektronicznym to książka, która na ponad 220 stronach omówi zasady i aspekty  rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, przybliży zarządzanie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz zaprezentuje wzory sprawozdań finansowych wspólnoty...

Czytaj dalej ›

bhp w praktyce 2020
Blog

BHP w praktyce 2020 Wydanie 18 Bogdan Rączkowski

BHP w praktyce 2020 BHP w praktyce 2020 to książka autorstwa Bogdana Rączkowskiego, który jest wieloletnim Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy. Wychodzi od wielu lat nakładem specjalistycznego gdańskiego wydawnictwa ODDK (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr). Resumując jest to już 18 wydanie tej książki. Publikacja BHP w praktyce to swoisty poradnik i kompendium wiedzy na temat aktualnych...

Czytaj dalej ›

Plan kont z komentarzem Gierusz
Blog

Plan kont z komentarzem 2018 autorstwa Jerzego Gierusza

Plan kont z komentarzem 2018 Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi wydawnictwa ODDK to książka zawierająca komplet informacji na temat obrazowania i ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych występujących w firmach zajmujących się handlem, produkcją i świadczeniem usług. Niniejsze wydanie książki Plan kont z komentarzem 2018 to już 20 wydanie książki. Prezentowana książka to...

Czytaj dalej ›

Ośrodek Doradztwa o Doskonalenia Kadr
Blog

Wydawnictwo ODDK Wydawca fachowej literatury

Wydawnictwo ODDK Wydawnictwo ODDK, pełna nazwa Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, to gdańskie wydawnictwo założone w 1987 roku. Celem tego przedsiębiorstwa jest bieżące wspomaganie przedsiębiorstw i jednostek budżetowych w rozwiązywaniu ich problemów przez wydawanie i rozpowszechnianie specjalistycznej literatury oraz organizowane szkoleń. Wydawnictwo ODDK w swojej ofercie posiada łącznie ponad 3200 publikacji zawierających rozwiązania istotnych zagadnień...

Czytaj dalej ›