BHP w praktyce 2018 Wydanie 17 Bogdan Rączkowski

bhp w praktyce rączkowski bogdan

BHP w praktyce 2018

BHP w praktyce 2018 to książka autorstwa Bogdana Rączkowskiego (wieloletniego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy), która od wielu lat wychodzi nakładem specjalistycznego gdańskiego wydawnictwa ODDK (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr). Jest to już 17 wydanie tej książki.  BHP w praktyce to swoisty poradnik i kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z najnowszych obowiązujących przepisów. Książa zawiera jakże pomocne i praktyczne wskazówki w zakresie obowiązków pracodawcy, wzorów niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

Najnowsze, 17 wydanie książki BHP w praktyce uwzględniona najnowsze nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIP), Prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy BHP, w szczególności skupiając się na omówieniu zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, klasyfikacji zawodów, niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP), najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,zmian w przepisach dotyczących oceny zgodności, norm transportu ręcznego,zmian w przepisach o pracach zabronionych kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, zmian w przepisach o użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.